كيك تر شكلاتي

cake

موادلازم:
كره= 100گرم
آرد=200گرم
تخمرغ=4عدد
پودر كاكائو =4قاشق غذا خوري
شكر= 100گرم
آب ولرم =2قاشقسوپخوري
بيكين پودر= 5/1قاشق غذا خوري
مودلازم برايشكلات روي كيك:
شكلات تخته اي= 100گرم
تخمرغ =1عدد
كره=100گرم
ماد لازم براي شهد روكيك:
شكر150گرم
آب50گرم

زرده و سفيدجدا كرده سفيده را زده تا حجيم شده وسفت شود بع شكر را روي زردها ريخته و هم بزنيد تا حجيم شده وكرم رنگ شود بعد كرهرا اضافه كرده و هم ميزنيم بعد آب ولرم را اضافه كرده وكمي هم ميزنيم بعد ارد بيكين پودر پودر كاكائو را باهم از اتك رد كرده با كاردك ارام هم زده بع سفيده را اضاف كرده و مخلوت كرده ……. كف قالب راچرب كرده و مواد فوق را داخلش ريخته ودر فر به دمدت 30دقيقه در دماي180درجه سانتي گراد گذاشته…………
طرز تهيه شكلات رويش :
تخمرغو شكر را به روش بن ماري يا روي بخار اب گذاشته تا شكر حل شود بعد شكلات را اضاف كرده تا به غلظت عسل برسد بعد از روي بخار آب بر داشه و كره را اضاف ميكنيم
طرز تهيه شهد:
اب وشكر را روي حرارت مي گذاريم تا قوام بيايد از روي حرارت برداشته و وانيل را اضاف مي كنيم………….
وقتي كيك كامل پخته شد شهد را رويش داغ مي ريزيم بع كه كيك سرد شد از قالب آرام در آورده و رويش شكلات را ميرزيم

چیزی برای گفتن دارید ؟ بگو ببینیم !